ZANGVAKANTIES ZUID-LIMBURG


Benefietconcert 'Songs for Malawi'

In het weekend van 1 - 2 juni organiseert Zangvakanties Zuid-Limburg een zangweekend in Maastricht waar koorzangers uit Nederland en België zich voor kunnen aanmelden. Tijdens dit weekend wordt onder leiding van dirigent Wim Vluggen een programma met Afrikaanse koormuziek ingestudeerd. Op zondag 2 juni wordt het weekend afgesloten met het benefietconcert 'Songs for Malawi' in de St. Jan op het Vrijthof te Maastricht. De opbrengsten van dit concert komen via Stichting Vrienden van St. John's, Mzuzu ten goede aan het Sonda centrum in Malawi. In dit artikel lees je meer over Stichting Vrienden van St. John's, die werd opgericht door de in Eys woonachtige Cobi en Ben de Poni en over het Sonda Centrum. 

Over Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu

Stichting Vrienden van St. John’s, Mzuzu werd in 1988 opgericht door Cobi en Ben de Ponti. Ben was eind jaren 70 drie jaar werkzaam als tandarts in Malawi met Cobi aan zijn zijde. Ook daarna bleef het stel sterk verbonden aan het St. John’s ziekenhuis in Mzuzu. In beginsel richtte de Stichting zich op het ondersteunen van het ziekenhuis, waar op dat moment nog Ierse zusters werkzaam waren. Sinds de late jaren 90 werkt de Stichting meer op projectbasis. De lokale gemeenschap vraagt een project aan en vervolgens wordt door de Stichting geld ingezameld voor de financiering.

Ben de Ponti licht toe; “het is hun land, hun ding. Wij kunnen hier wel van alles bedenken van hoe het moet, maar zij kennen de lokale omstandigheden het beste. Daarom werken we zo dat de lokale gemeenschap de plannen maakt en dat wij geld doneren om deze plannen te realiseren. Uiteraard moeten we wel kunnen instemmen met de ideeën die men heeft. Wat daarbij belangrijk is, is dat de projecten duurzaam zijn; op termijn moeten ze helemaal op zichzelf kunnen bestaan.

Vanuit deze insteek financierde Stichting Vrienden van St. John’s in het verleden onder andere: een ambulance, apparatuur en computers, een nieuwe riolering voor het ziekenhuis en een nieuw elektriciteitsnet voor de verpleegstersopleiding. Daarnaast ondersteunde zij voor scholing van medisch personeel en ze stelde geld beschikbaar voor waterputten.


In het begin van het nieuwe millennium telde Malawi als gevolg van Hiv-aids een miljoen weeskinderen. In 2003 kwam vanuit het ziekenhuis en de Sonda gemeenschap het verzoek om een opvangcentrum voor weeskinderen op te zetten. Zo werd in afstemming met de lokale dorpshoofden het Sonda Youth and Community Development Centrum opgericht. De benodigde financiën daarvoor werden opgehaald tijdens een groot fondsenwervingfeest op de heerboerderij de Eyserhof en dat bedrag werd verdubbeld door de Nederlandse overheid.

Over het Sonda Centrum in Mzuzu

Mzuzu is de hoofdstad van Noord-Malawi, die momenteel meer dan 200.000 inwoners telt. Helaas leeft nog steeds meer dan 60% van de mensen in Malawi onder de armoedegrens (Unicef, 2020). Dit maakt dat er, naast de moderne gebouwen van de snelgroeiende stad, ook veel armoedige hutten te zien zijn in Mzuzu. Sonda is de verzamelnaam voor 13 dorpjes aan de rand van Mzuzu. Het gebied staat onder leiding van chief Unyolo Inkosana Lungu. Er wonen meer dan 15.000 mensen. Het gemiddelde inkomen per gezin is minder dan een dollar per dag. Voor jongeren uit Sonda is het moeilijk in aanmerking te komen voor vervolgonderwijs.

Het Sonda Centrum in Mzuzu richt zich op de opvang van kwetsbare kinderen en de ontwikkeling van de Sonda gemeenschap. Het doel van het centrum is kinderen voor te bereiden op een zelfstandig, verantwoord bestaan. In de periode 2007 tot 2012 werd het Sonda Centrum mede ondersteund door Cordaid. Van 2015 tot 2019 participeerde de Wereld Bank in het Sonda Centrum. Sinds 2014 is het Sonda opleidingscentrum door TEVETA, een Malawiaanse overheidsinstelling voor beroepsopleidingen, geaccrediteerd.

Momenteel biedt het Sonda Centrum dagopvang aan zo’n 70 kinderen in de leeftijd van 0 – 6 jaar. Zij krijgen er opvoeding, de eerste beginselen van onderwijs, voedsel, kleding en medische hulp. De belangrijkste doelgroep van het Sonda Centrum zijn echter de jongvolwassenen. Zij kunnen binnen het Sonda Centrum een vakopleiding volgen op het gebied van houtbewerking, tuinbouw, metselen, kleermakerij, installeren zonnepanelen en schoonheidsspecialiste.  

In het Sonda centrum zijn nu meer dan 25 mensen werkzaam. Docenten en een deel van de overige staf zijn sinds 2020 in dienst van de regering. Dit betekent dat continuïteit van het Instituut is gewaarborgd. Het Sonda Centrum heeft daarmee de status van Sonda Technical & Vocational Institute gekregen.

Huidige Projecten Stichting St. John's, Mzuzu voor het Sonda Centrum

In 2021 heeft Stichting Vrienden van St. John's het benodigde bedrag opgehaald voor de start van een nieuw op te zetten cursus Lassen en Metaalbewerking. Vanwege de expansie van de stad is er veel vraag naar geschoolde vakmensen in deze richting. Een nieuwe cursus en twee bijbehorende klaslokalen met machinerie en lesmateriaal moet door het Instituut zelf worden opgezet. Zodra de cursus goed loopt en voldoet aan de eisen van de regering nemen zij de salariskosten van het personeel over en geeft de regering een bijdrage in het lesmateriaal.
De infrastructuur (o.a. het onderhoud van de gebouwen, nieuw aan te schaffen apparatuur) van het Sonda Instituut blijft vooralsnog voor rekening van het Instituut. Dit maakt dat donaties noodzakelijk blijven.

Voor de toekomst zijn er plannen voor het oprichten van een kostschool voor meisjes, om de vrouwenemancipatie in Malawi verder te brengen. Een ander plan dat er ligt, is het opstarten van een ICT-opleiding. Ook dit is een branche waarin in een land dat zich steeds verder ontwikkelt, in de toekomst veel werk te vinden is.